OCAK

Mekanlar, kişiler ya da zamanın kendisi nasıl kutsallaşır?

Bir aile ve ev aracılığıyla varlığını sürdüren Şifa Ocakları, Dede Ocakları ve Elif Ana, Aruz Ana gibi Keramet Ocakları ile hemen her köyde yer alan doğa kültleri yüzlerce yıldır süren varlıklarıyla bellek mekanlarına dönüşmüş, inancın ve sosyal yaşamın önemli birer parçası olmuşlardır. Sinemilli Alevileri’nin inançlarını konu edinen “Ocak Belgeseli”, politik ve meraksız bir çerçeveden tanımlanan Aleviliği tüm bunların ötesinde bireysel, geleneksel ve sözlü haliyle ele alıyor.

“Ocak Belgeseli” Sinemilli Alevileri’nin yaşadığı köylerde günümüzde de yaşayan bir inancın kutsal mekân, kişi ve anlatılarının izini sürüyor; kutsalın yaratılması, işlevi ve sırrını sözlü anlatımın kendine özgü doğası içinde anlamaya çalışıyor.